Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet legger i dag Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023 ut på høring.

Gjennom statistikkprogrammet settes rammene for den offisielle statistikken i Norge. Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Forslaget til statistikkprogram er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk.

Les høringsnotatet