Høring av forslag til planprogram er utsatt

Klima- og miljødepartementet er blitt informert av tiltakshaver om at forslag til planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik, er forsinket. Det innebærer at den planlagte høringen blir utsatt.

Klima- og miljødepartementet er oppnevnt som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogram for et mulig behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall i Dalen gruve i Brevik. 

Departementet har hatt kontakt med tiltakshaver ved NOAH AS i forbindelse med arbeidet med å utarbeide forslag til planprogram. Forslag til planprogram var tenkt sendt på høring i nær fremtid. Det var også planlagt informasjonsmøte om saken. 

Tiltakshaver har nå informert Klima- og miljødepartementet om at ferdigstillelse av forslag til planprogram er forsinket og dette skyldes at de ønsker å bearbeide løsning for anlegget. 

Dette innebærer blant annet at det planlagte informasjonsmøtet kommer for tidlig og må utsettes.

 

Til toppen