EU-høring om kommunikasjonsverndirektivet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommisjonen publiserte 13. april en høring om kommunikasjonsverndirektivet.

Kommisjonen ønsker synspunkter på innholdet i gjeldende direktiv og innspill på aktuelle endringer i regelverket for å sikre at det er oppdatert til å ivareta utfordringene på det digitale området.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill. Høringen er åpen fram til 5. juli 2016 og besvares via et online spørreskjema.

Se mer informasjon om EU-høringen.