Høring om egen pensjonskonto

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som vil åpne for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto).

Det foreslås også å oppheve regelen i innskuddspensjonsloven om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital.

Høringsfristen er 21. februar 2018.

Les høringen her