Hurtigtog mellom Oslo og Stockholm: - En merkedag for togtrafikken

- Dette er en merkedag for togtrafikken mellom Norge og Sverige! Med flere avganger og en reisetidsreduksjon som på de raskeste avgangene er på om lag halvannen time innebærer det nye hurtigtogtilbudet mellom Oslo og Stockholm en sterk forbedring for både fritidsreisende og forretningsreisende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Sanner markerte at det nye hurtigtoget ankom Oslo for første gang.

Bildet: Fra markeringen i dag, hvor blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok, sammen med byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland, og administrerende direktør i SJ, Christer Fritzson. Foto Edvard Andersen/SD.

Med det nye togtilbudet blir det tre daglige avganger i hver retning, i stedet for to. Reisetiden reduseres fra om lag seks til om lag fire og en halv time på de raskeste avgangene. Dette er i hovedsak en følge av at den svenske togoperatøren SJ setter inn mer moderne togsett på strekningen og at det blir færre stopp underveis.

Et mer konkurransedyktig alternativ til fly

- Tallet på reisende mellom Oslo og Stockholm er i dag stort. Det nye hurtigtogtilbudet kommer til å gi passasjerene et mer konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ til fly. Mange reisende vil sette pris på å slippe innsjekking, sikkerhetskontroll og bytte av transportmiddel for å komme seg fra den ene hovedstaden til den andre. I tillegg blir tilbudet bedre for reisende som benytter de mellomliggende stasjonene som toget stopper på. Ved disse stasjonene bor det folk som arbeidspendler på tvers av grensen og som nå får et en enklere reisehverdag, sier samferdselsministeren.   

Det nye togtilbudet er et resultat av samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, svenske Trafikverket og SJ.

- Vi har hatt god kontakt med svenske myndigheter rundt bedre togsamarbeid på tvers av landegrensene. Vi har tidligere nedsatt en arbeidsgruppe for å se på togforbindelsene mellom Oslo og Gøteborg, og diskuterer forbindelser i Trøndelag og Nordland. Det jobbes for å få på plass et nytt møte i nær fremtid.

Til toppen