Hver fjerde matematikklærer mangler fordypning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå går startskuddet for å søke om videreutdanning for lærere. Hele 8100 matematikklærere mangler fordypning i faget de underviser i. Det samme gjelder 8200 engelsklærere og 6300 norsklærere.

– Flere kloke, kunnskapsrike og kvalifiserte lærere er det viktigste vi kan sørge for i skolepolitikken. Men fortsatt er det mange lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning, og vi håper mange lærere vil søke, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,54 milliarder kroner. I 2019 fikk 6800 lærere tilbud om videreutdanning.

Søkeportalen åpner 1. februar.

Må ha fordypning innen 2025

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Siden skoleåret 2015–16 har antallet lærere som ikke oppfyller kompetansekravene sunket med opp mot 10 700 (om lag 3200 for norsk, 4300 for matematikk og 3100 for engelsk).

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i, og som trenger videreutdanning innen 2025:

  • 24 prosent av matematikklærerne
  • 35 prosent av engelsklærerne
  • 17 prosent av norsklærerne

Kommunene har ansvaret for å gi lærere påfyll

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

– Kommunene må prioritere videreutdanning, og de bør ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre, sier Skei Grande.

34 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning

Siden 2014 har rundt 34 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. I fjor fikk 6 800 av 11 500 søkere tilbud.

– Det er flott at mange lærere har ønsket faglig påfyll. Vi vet fra undersøkelser at lærere som har tatt videreutdanning mener at de har blitt bedre til å undervise, og at elevene lærer mer, sier Skei Grande.

Fristen for å søke videreutdanning er 1. mars.

Antall og andel lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning i grunnskolen

 

Norsk

Matematikk

Engelsk

Hele landet, alle grunnskoler

6 336

17 %

8 071

24 %

8 174

35 %

Hele landet, kun kommunale grunnskoler

5 906

17 %

7 606

24 %

7 736

35 %

Agder

297

13 %

484

24 %

545

38 %

Innlandet

330

13 %

475

22 %

431

28 %

Møre og Romsdal

305

16 %

415

23 %

422

33 %

Nordland

405

21 %

473

27 %

447

37 %

Oslo

608

20 %

637

24 %

611

33 %

Rogaland

594

18 %

858

29 %

840

41 %

Svalbard

2

10 %

2

15 %

7

50 %

Troms og Finnmark

372

19 %

437

25 %

454

37 %

Trøndelag

479

15 %

584

21 %

752

37 %

Vestfold og Telemark

414

15 %

598

25 %

638

38 %

Vestland

736

15 %

978

23 %

1054

36 %

Viken

1 364

18 %

1 665

25 %

1 535

33 %

 

Tabellen viser antall og andel lærere i grunnskoler som ikke oppfyller kompetansekravene:
- På nasjonalt nivå er det tatt med to tall - for alle grunnskoler, og for de kommunale skolene alene.
- På fylkes- og regionsnivå er det bare kommunale grunnskoler som er inkludert.
- En og samme lærer kan mangle fordypning i ett eller flere fag de underviser i.