Hvordan ser fremtidens campus ut?

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet har mottatt rapporten "Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring". Rapporten gir verdifull innsikt i hvordan utforming av campus bidrar til kvalitet i høyere utdanning.

– Undervisning går fra å være forelesningsbasert til å bli mer studentaktiv. Samtidig legger nye undervisningsformer opp til mer samarbeid og problemløsning. Dette gjør at vi må tenke nytt om utforming av campus, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Derfor bestilte Kunnskapsdepartementet i august 2017 en systematisk kunnskapsoversikt om campusutforming, undervisning, læring, samarbeid og forskning i høyere utdanning.  Rapporten ble levert til KD 1. desember 2017, og det er Kunnskapssenter for utdanning (KSU) som står bak. 

– Denne rapporten gir oss en god oversikt over forskning om hvordan utforming av campus spiller inn på læring, trivsel og samarbeid. Slike kunnskapsoversikter er viktige bidrag til en kunnskapsbasert politikkutvikling, fortsetter Røe Isaksen. 

Rapporten peker på behov for rom og arealer som legger til rette for samarbeid, diskusjon, deltakelse og tilgang til teknologiske verktøy. 

Rapporten fremhever også at en campus skal samle og forene hele universitetsfellesskapet og gi arkitektonisk uttrykk for universitetets oppdrag i bygd form. Da er det viktig at utviklingen av campus involverer dette fellesskapet.