I dag feirer vi 75 år i frihet

− I dag flagger vi over hele landet, akkurat slik vi gjorde på denne dagen for 75 år siden. Fred og frihet er ikke noe vi har fått gratis, og vi må aldri glemme denne viktige delen av vår historie, sier statsminister Erna Solberg.

Hans Majestet Kongen på Akershus festning
H.M. Kongen ved Nasjonalmonumentet på Akershus festning 8. mai 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Vårt vakre flagg, i rødt, hvitt og blått, er selve symbolet på nasjonen vår. Et symbol som 8. mai 1945 hadde vært forbudt i fem lange okkupasjonsår.

−  I dag skulle regjeringens medlemmer deltatt på markeringer over hele landet. Vi skulle samles for å hedre dem som opplevde andre verdenskrig og fortsatt er blant oss. Vi skulle ferie 75 år i frihet sammen med dem. I år blir det dessverre annerledes på grunn av korona-pandemien. Vi vil i stedet feire sammen til neste år. Vi vil likevel hedre heltemotet og vise vår ærbødighet og respekt for alle dem som var ofre for krigens redsler. Vi vil også gi vår anerkjennelse til de tusenvis av norske kvinner og menn som etter krigen har tjenestegjort på våre vegne i internasjonale operasjoner, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

H.M. Kongen, H.M. Dronningen, H.K.H. Kronprinsen, H.K.H. Kronprinsessen, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar i dag på en redusert 75-årsmarkering for frigjøringen. Under dagens markering vil det bli lagt ned kranser ved Retterstedet, Minnelunden og Nasjonal-monumentet. Det vil bli overflygning og salutt, og H.M Kongen vil tale til folket.

− I fem tøffe år sto vi skulder ved skulder med våre allierte for å bekjempe nazismen, og det var mange som bidro til de alliertes seier. Soldatene som kjempet våren 1940, både i nord og i sør. De som gjorde tjeneste på utefronten gjennom de lange krigsårene. Alle de som drev militær motstand og etterretning i det okkuperte Norge. Sjømennene i handelsflåten som brakte krigsmateriell over havet. Alle de sivile i motstandskamp og holdningskamp; grenselosene, den illegale pressen og de som støttet med logistikk. Men først og fremst var det samhold og samarbeid som sikret oss seieren. Samarbeid med våre allierte og samhold blant befolkningen. Denne dagen minner oss om at noen har kjempet og ofret for vår frihet. De skal ha sin del av æren for at vi i dag bor i et fritt demokrati, og de fortjener vår respekt, avslutter statsminister Erna Solberg.

Til info:
På grunn av koronapandemien vil gjennomføringen av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning bli noe annerledes enn normalt og foregå uten publikum eller gjester. Akershus festning vil derfor være stengt frem til kl 13.00 den 8. mai.

 

Nett-tv I dag feirer vi 75 år i frihet

Se sendingen her

Se sendingen her

Musikk: Forsvarets stabsmusikkorps