Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinformasjon

Statssekretær Høglund til Angola

Statssekretær Morten Høglund reiser til Angola 24. og 25. september. Hovedformålet med besøket er menneskerettighetskonsultasjoner.

Norge har hatt årlige bilaterale menneskerettighetskonsultasjoner med Angola siden 2011. På anmodning fra Angola har Norge siden 2013 også støttet et prosjekt for kompetanseutvikling innen menneskerettigheter både i offentlig sektor, på universitetsnivå og i det sivile samfunn.

- Norge har som eneste land hatt regelmessige politiske konsultasjoner med Angola om menneskerettighetsspørsmål. Både Norge og Angola ble i fjor gjennomgått i FNs menneskerettighetsråd, og samtalene med Angola vil blant annet dreie seg om hvordan begge land følger opp anbefalinger fra denne prosessen, sier statssekretær Høglund.

Et annet viktig tema for besøket til Angola er samtaler om næringslivets samfunnsansvar. Angola er Norges viktigste økonomiske partner i Afrika. Mange norske selskaper er til stede i landet. Denne aktiviteten bidrar til inntekter og mange arbeidsplasser både i Norge og Angola, samtidig som store skatteinntekter tilkommer den angolanske stat.

- Det vil være nyttig å høre hvordan representanter for næringslivet og sivilt samfunn opplever rammebetingelsene for internasjonale bedrifter i Angola, sier Høglund.

Statssekretær i Angolas justis- og menneskerettighetsdepartement er vertskap for Høglunds besøk.I tillegg til møter med angolanske justismyndigheter vil Høglund ha møter på politisk nivå med Angolas utenriks-, energi – og fiskeridepartement, samt leder for parlamentets finanskomite. Han møter også representanter for angolansk sivilt samfunn og norsk og internasjonalt næringsliv.

Til toppen