Presseinformasjon

Statssekretær Hagen til India

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Marianne Hagen besøker Mumbai og New Delhi 8.-12. februar. Havsamarbeid, likestilling og fremme av norsk næringsliv vil være sentrale temaer under besøket.

- India er med sin raskt voksende økonomi en stadig viktigere aktør i regionen og partner for Norge. Norge har ekspertise og teknologi innen sektorer som er viktige for Indias utvikling. Bærekraftig bruk av havets ressurser og økte forbindelser mellom våre havbaserte næringsliv vil stå sentralt i det videre samarbeidet, sier statssekretær Hagen.

Besøket vil ha særlig vekt på fornybar energi og maritim og marin sektor, i tråd med regjeringens nye Indiastrategi. India og Norge er havnasjoner med lang kystlinje og blå økonomi. Et strukturert havsamarbeid mellom India og Norge ble etablert under statsminister Erna Solbergs besøk til India i januar i år. Et nytt norsk-indisk initiativ mot marin forsøpling skal lanseres under besøket.

Det legges opp til møter på myndighetsnivå i både New Delhi og Mumbai, hvor blant annet havdialogen vil stå på dagsorden. I tillegg skal statssekretær Hagen holde en innledning om framtidas energi på World Sustainable Development Summit, som avholdes i New Delhi 11.-13. februar. Konferansen arrangeres av den indiske miljøorganisasjonen The Energy and Resources Institute (Teri) og er anerkjent som den viktigste miljøkonferansen i India. Statssekretær Hagen vil også delta på Economic Times Women’s Forum i Mumbai, som er den fremste samlingen av kvinnelige ledere i India.

Pressekontakt: UDs pressevakt 23 95 00 02