Historisk arkiv

Norge - India 2030. Regjeringens strategi for samarbeidet med India

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

India er i økende grad en global premissleverandør og en stadig viktigere partner for Norge. Utviklingen i India vil i stor grad påvirke hvorvidt verden når de globale bærekraftsmålene og klimamålene. Med dette som utgangspunkt ønsker regjeringen å styrke Norges bilaterale forbindelser og økonomiske samkvem med India, heter det blant annet i forordet til strategien.

Her kan du lese strategien (pdf-format).