Handlingsplan for India-strategien 2023–2025

Denne handlingsplanen lister opp aktiviteter og leveranser for å nå målsettingene i regjeringens strategi Norge-India 2030 lansert 14. desember 2018. Dokumentet er en oppdatering av «Handlingsplan for India-strategien 2019–22» og gjelder fra 1. mars 2023.

Handlingsplanen tar utgangspunkt i strategiens seks overordnede målsetninger og omfatter tiltak innen politikk, økonomi, hav, forskning og høyere utdanning, miljø, energi, handel og næringsliv. Handlingsplanen er treårig og skal gjelde ut 2025.

Følgende departementer og institusjoner vil være involvert i gjennomføringen av strategi og handlingsplan: Klima- og miljødepartementet (KLD), Kunnskapsdepartementet (KD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Olje- og energidepartementet (OED), Utenriksdepartementet (UD) (koordinator), Norges forskningsråd, Innovasjon Norge (IN), Norfund, Norwegian Energy Partners (Norwep), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Miljødirektoratet (MD), Norad, Havforskningsinstituttet (HI), Norges ambassade i New Delhi (Amb Delhi) og Norges generalkonsulat i Mumbai (GK Mumbai). GK Mumbai har følgende embetsdistrikt: delstatene Maharashtra, Gujarat og Goa.