Presseinformasjon

Utenriksministeren deltar på OSSEs ministermøte i Stockholm

Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltar på OSSEs ministermøte i Stockholm 2. desember. OSSE arbeider for å stabilisere og hindre konflikt og understøtte demokrati og menneskerettigheter i Europa og Europas nærområder.

Aktuelle temaer på OSSEs agenda er utviklingen i Ukraina, Sør-Kaukasus og Hviterussland, arbeidet for å hindre transnasjonal organisert kriminalitet, klimaforandring og sikkerhet samt ytrings- og mediefrihet. Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil også ha separate møter med blant andre utenriksministrene fra Ukraina og Moldova.

OSSE er verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon, med 57 deltakerstater fra Europa, Sentral-Asia og Kaukasus, samt Mongolia, USA og Canada. I Stockholm samles nærmere 50 utenriksministre, inkludert USAs og Russlands utenriksministre Antony Blinken og Sergej Lavrov.

Viktige områder for arbeidet er uløste konflikter som dem i Nagorno-Karabakh, Ukraina, Moldova og Georgia. Gjennom feltoperasjoner og nærvær i mange av OSSEs deltakerstater arbeides det daglig med å utvikle demokratiske institusjoner, forebygge konflikt og styrke sikkerheten på alle områder.

Norge bidrar til OSSEs arbeid med økonomisk og faglig støtte. Årlig finansierer Norge om lag 30 norske eksperter som bidrar i ulike operasjoner og i OSSEs ulike institusjoner. Norge leder også OSSEs komite for Den menneskelige dimensjon, med en målsetting om mer konstruktiv dialog om menneskerettigheter og demokrati. Sverige er vertskap for årets ministerrådsmøte. Polen overtar formannskapet i 2022.  

Presse som ønsker å delta på OSSEs ministermøte må akkrediteres. Ta kontakt med pressekontakt for detaljer.   

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, mobil 97 68 78 01, siri.svendsen@mfa.no.