Ingen enighet om pensjonsregler for personer med særaldersgrenser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Partene i offentlig sektor har i dag avsluttet forhandlingene om pensjonsregler for personer med særaldersgrense uten å komme til enighet.

– Jeg beklager at arbeidstakerne ikke aksepterte vårt forslag til nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det er viktig at alle grupper av offentlig ansatte har mulighet til å oppnå et godt livsvarig pensjonsnivå, og jeg mener vårt tilbud ville sikret dette i mange år framover. Vi tilbød et særskilt særalderspåslag som ville økt det livsvarige pensjonsnivået for alle med særaldersgrense, og fleksibel pensjon fra 62 år for de med aldersgrense 65 år, sier statsråden.

Uten enighet videreføres gjeldende regler.

– Selv uten nye regler har personer med særalders­grense en god pensjon fram til de fyller 67 år, og en bedre livsvarig pensjon enn personer med ordinær aldergrense som slutter tidlig, sier statsråden.

Pensjonsreformen legger til rette for at flere fortsetter lenger i arbeidslivet. Regjeringen vil nå vurdere hvordan også personer med særaldersgrense kan få mulighet til jobbe lenger dersom de ønsker det, men uten at de mister retten til å gå av tidlig eller retten til en god tidligpensjonsordning.