Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk støtte til regionalt initiativ for stabilisering i Sahel

Sahel er blitt en viktig region for norsk utviklings- og utenrikspolitikk. I begynnelsen av desember deltok Norge derfor på en møte for å sikre finansiering til det regionale stabiliserings- og utviklingsinitiativet G5 Sahel.

I lys av vårt styrkede Sahel-engasjement er G5 Sahel en viktig samarbeidspartner. G5 Sahel representerer det viktigste og mest omfattende regionale initiativet for stabilisering i regionen. Gruppen består av de fem landene Burkina Faso, Tsjad, Mali, Niger og Mauritania. Konflikt og usikkerhet er blant de mest alvorlige utviklingsutfordringene denne regionen står overfor. Det vil være umulig for landene å nå bærekraftsmålene uten at regionen samtidig stabiliseres.

Leder for FNs kontor for Vest-Afrika og Sahel, Mohamed Ibn Chambas, og Norges Spesialrepresentant for Sahel, Halvor Sætre.
Leder for FNs kontor for Vest-Afrika og Sahel, Mohamed Ibn Chambas, og Norges spesialrepresentant for Sahel, Halvor Sætre. Foto: Foto: UD

5.-6. desember ble G5 Sahels høynivåmøte avholdt i Nouakchott, Mauritania. Fra Norge deltok spesialrepresentant for Sahel, Halvor Sætre, og chargé d’affaires ved ambassaden i Bamako, Synne Emilie Bjørnrå. G5 Sahel er siden opprettelsen i 2014 blitt en viktig arena for regionalt samarbeid mellom medlemslandene og for deres koordinering med internasjonale samarbeidspartnere.

Målet med høynivåmøtet i Nouakchott er å sikre nødvendig finansiell støtte til G5 Sahels sivile investeringsplan, som omhandler en liste prosjekter rettet spesielt mot styresett, infrastruktur, bekjempelse av sårbarhet og bærekraftig utvikling.

Per i dag bidrar Norge med 18,7 millioner kroner i direkte støtte til G5 Sahel gjennom FNs høykommissær for menneskerettigheter og det dansk-norske stabiliseringsprogrammet for Sahel. I tillegg kanaliseres ytterligere midler gjennom multilaterale initiativ som EUs flergiverfond (EUTF). Denne støtten vil bli styrket i årene som kommer.

Norges styrkede innsats i Sahelregionen er forankret i Sahel-strategien (Strategi for innsats i Sahel-regionen 2018-2020), som ble lansert mandag 10. september. Denne konkretiserer norske prioriteringer nedfelt i flere stortingsmeldinger, ny humanitær strategi og UDs rammeverk for innsats i sårbare stater. I så måte er Sahel-strategien en viktig rettesnor for norsk tilstedeværelse i Sahel, og arbeidet med å håndtere de alvorlige og grenseoverskridende utfordringene regionen står ovenfor. Det overordnede premisset for strategien er at sikkerhet, politisk engasjement, respekt for menneskerettigheter og bærekraftig utvikling må sees som en helhet.

Norsk tilstedeværelse i Sahel er videre intensivert gjennom etablering av norsk ambassade i Bamako i starten av 2017 og en betydelig styrking av det bilaterale bistandssamarbeidet med Mali og Niger. I 2018 har Norge bidratt med mer enn 600 millioner kroner til Sahel gjennom bilaterale og multilaterale kanaler. Hovedområder for norsk støtte er utdanning, klimatilpasset landbruk og fred og forsoning.

Til toppen