Innspill til ny melding om jordbruksnæringen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag 24. november har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inivitert over 30 aktører til innspillsmøte i Oslo i forbindelse med oppstarten av arbeidet med melding til Stortinget om jordbruksnæringen. Organisasjonene som er invitert representerer til sammen alle ledd i verdikjeden for mat, i tillegg til organisasjoner som representerer forbruker-, miljø-, dyrehelse- og dyrevelferdsinteresser.

Innspillsmøtet blir sendt på Nett-TV:

Nett-tv Innspill til ny melding om jordbruksnæringen

Se sendingen her

Se sendingen her

Regjeringen vil skrive en næringspolitisk melding som skal legge rammer for norsk matproduksjon framover, og i den anledning samles en rekke sentrale organisasjoner og interessenter for å komme med sine første innspill. – Det er viktig med en helhetlig gjennomgang av landbrukspolitkken. Spørsmål vi skal behandle i meldingen er hvordan vi kan øke matproduksjonen, styrke effektiviteten og bedre konkurransekraften for jordbruksnæringen og i dette arbeidet er det viktig at relevante aktører får komme med sine innspill tidlig i prosessen sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Flere av temaene som skal omtales i meldingen blir gjennomgått og vurdert i pågående prosesser i ulike arbeidsgrupper og utvalg. Arbeidsgruppene og utvalgene har vært bredt sammensatt, med representanter fra næringen og ulike fagmiljøer. Innspillene fra disse gruppene vil være en viktig del av grunnlagsmaterialet for meldingen. 

I tillegg til innspillsmøtet vil Regjeringen be om skriftlige innspill og har satt frist for dette 1. februar 2016. Skriftlige innspill vil fortløpende legges ut på Landbruks- og matdepartementets nettsider.