Innspill til næringspolitisk melding til Stortinget om jordbruksnæringen

Regjeringen utarbeider en næringspolitisk melding til Stortinget om jordbruksnæringen som skal legge rammer for norsk matproduksjon årene fremover.

I forbindelse med dette arbeidet har det vært avholdt to innspillsmøter og i tillegg har Regjeringen bedt om skriftlige innspill med frist 1. februar 2016. Disse innspillene er publisert nedenfor. Innspill fra aktører som har bedt om utsatt frist vil bli publisert fortløpende.