Nyheter

Innspillsmøte om handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi

Olje- og energidepartementet inviterer til innspillsmøte om handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi fredag 14. april.

Regjeringen vil legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi og vil legge frem en handlingsplan senest sammen med statsbudsjettet for 2024. Departementet ønsker å få innspill til arbeidet med handlingsplanen og inviterer til et innspillsmøte.  

Tidspunkt: fredag 14. april 2023 kl. 09.00-14.00.
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Møtet åpnes av statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet. I tillegg vil representanter fra politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet være til stede under innspillsmøtet.

Det åpnes for innlegg på inntil fire minutter per organisasjon og taletiden vil bli håndhevet strengt. Det tas forbehold om at talerlisten kan bli fulltegnet. Følgende spørsmål kan være veiledende:

Påmelding sendes til heidi.lundberg@oed.dep.no innen 12. april kl. 16.00. Eventuelle presentasjoner som skal holdes på møtet sendes til samme adresse innen 13. april kl 12.00. Påmeldingen må inneholde navn på deltager, tilhørighet (organisasjon), personlig e-postadresse, telefonnummer og ønske om taletid. Det vil bli en lett lunsjservering.

Olje- og energidepartementet inviterer interessenter til å sende skriftlige innspill til arbeidet med handlingsplanen for energieffektivisering innen 21. april. Det bes om at innspillene begrenses til 1500 ord. Skriftlige innspill merkes med «Innspill til handlingsplan for energieffektivisering» og sendes til postmottak@oed.dep.no. Innspillene vil bli gjort offentlig tilgjengelige på Olje- og energidepartementets nettsider.

Bakgrunn

Energieffektivisering bidrar til et redusert behov for utbygging av kraftproduksjon og strømnett og dermed reduserte areal- og miljøinngrep. Energieffektivisering bidrar til reduserte energikostnader for alle som gjennomfører tiltak og kan bidra til reduserte klimagassutslipp. Energieffektiviseringstiltak vil ofte kunne gjennomføres raskere enn utbygging av ny produksjon og nytt nett.

Det eksisterer allerede en rekke virkemidler som bidrar til mer effektiv bruk av energi. Departementet ønsker innspill til hvordan virkemidlene bør utvikles for å fremme energieffektivisering. Departementet ønsker innspill som belyser ulike barrierer mot energieffektivisering og hvordan disse kan fjernes eller reduseres. Barrierer kan for eksempel være mangel på informasjon eller kompetanse, økonomiske barrierer eller barrierer gjennom regelverk mv.