Invitasjon til seminar: Kampen for tilværelsen. Hvordan sikre norsk audiovisuelt innhold i framtiden?

Kulturministeren inviterer til seminar om medfinansiering på filmfeltet 21. mars 2017

Hvordan skal vi finansiere norsk audiovisuelt innhold i framtiden? Hvordan kan vi sørge for at norsk film- og serieinnhold gjøres tilgjengelig for publikum også i de nye tjenestene? Klarer vi å finne gode løsninger for medfinansiering slik at alle leddene i verdikjeden som tjener penger på formidling av filmer og serier også bidrar til finansiering av ny norsk innholdsproduksjon? Hvilke muligheter ligger i AMT-direktivet? Hva gjør andre land i Europa? Hva kan vi lære av hverandre?

Dette er blant de store spørsmålene vi vil diskutere videre når kulturminister Linda Hofstad Helleland arrangerer et filmpolitisk seminar i Filmens hus i Oslo tirsdag 21. mars 2017 kl. 12.00 – 14.00 

Norsk filminstitutt har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en analyse av Norges handlingsrom innenfor gjeldende og fremtidig AMT-direktiv. Denne analysen vil bli presentert på seminaret: NFIs analyse: "Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden?" (.pdf)

Strømming

Seminaret strømmes via NFIs nettside


Program

 

11.30 Registrering og kaffe

12.00 Velkommen
Ved Sindre Guldvog, direktør i Norsk filminstitutt

12.05 Innledning
Ved kulturminister Linda Hofstad Helleland

12.15 VOD, platforms and OTT: which promotion obligations for European works?
Statusrapport fra Europa ved Maja Cappello, Head of Department for Legal Information ved European Audiovisual Observatory

12.45 Analyse av mulighetsrommet i AMT-direktivet - Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden?
Norsk filminstitutt har på oppdrag fra Kulturdepartementet analysert Norges handlingsrom innenfor gjeldende og fremtidig AMT-direktiv. Presentasjon ved Stine Helgeland, avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt.

13.05 Paneldiskusjon om medfinansiering og tilgjengeliggjøring

HBO Nordic v/Hanne Palmquist
Get v/Torbjørn Aamodt
Virke Produsentforeningen v/Torbjørn Urfjell
Euforia Film v/Vibeke Skistad
Storm Films v/Frederick Howard
Nordisk Panorama/STRANGER v/ Cecilie Stranger-Thorsen
Moderator: Sindre Guldvog, direktør i Norsk filminstitutt

13.55 Oppsummering
Ved statssekretær Bård Folke Fredriksen, Kulturdepartementet

14.00 Avslutning

Endringer kan forekomme.

 

Til toppen