Inviterer til nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ønsker tettere nordisk-baltisk samarbeid om digitalisering. 24-25. april er statsrådene vertskap for en nordisk-baltisk ministerkonferanse i Oslo, Digital North.

Nett-tv Del 1: Digital North

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Del 2: Digital North

Se sendingen her

Se sendingen her

– Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Et tettere samarbeid mellom de nordisk-baltiske landene kan gi økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og bidra til bedre tjenester for innbyggerne på tvers av nabolandene i nord, sier Jan Tore Sanner.

Digital North samler ministre med ansvar for digitaliseringspolitikk fra Norden og Baltikum og representanter fra næringslivet i regionen. I tillegg deltar høynivå-representanter fra OECD og EU-kommisjonen. På agendaen står digital omstilling, offentlige digitale tjenester, smarte samfunn, delingsøkonomi, og tettere politisk samarbeid om digitalisering i Norden og Europa.

– Bedre regionalt samarbeid om digitalisering kan styrke konkurranseevnen til hvert land og regionen som helhet, sier Frank Bakke-Jensen.

Flere studier trekker frem potensialet for et sterkere samarbeid mellom de nordiske landene på dette området. Ved å inkludere også de baltiske landene er de økonomiske og velferdsmessige gevinstene enda større.

– Norge ligger godt an og er langt fremme på digitalisering. Samtidig ser vi at de andre nordiske og baltiske landene er bedre enn oss på noen områder, så vi har mye å tjene på et styrket samarbeid, sier Sanner.

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske samarbeidet. Dette er første gang digitalisering løftes på dette politiske nivået.

Konferansen Digital North arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation.