Ja til parkeringsplasser under bakken i Trondheim

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner deler av det foreslåtte parkeringsanlegget under Olav Tryggvasons gate i Trondheim. – Dette er en løsning som skaper mulighet for god byutvikling for byen, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent deler av detaljreguleringen for offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate. Riksantikvaren hadde reiste innsigelse mot planforslaget i nordøstre del av «Middelalderbyen Trondheim» for å sikre hensynet til verdifulle kulturminner i grunnen og de kulturhistoriske bygningene i denne delen av byen.

Trondheim kommune har jobbet lenge med planene for et parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate. Allerede i april 2008 ble det varslet planoppstart og planprogrammet ble sendt ut på høring. Det ble da klart at dette var en komplisert sak på grunn av kulturminnene i «Middelalderbyen Trondheim».

- Vi har lagt stor vekt på kommunens ønske om bedre byutvikling og å få parkeringen bort fra bygatene. Men denne løsningen bevarer vi også verdifulle kulturminner, sier Sanner.

Saken ble første gang oversendt departementet i november 2012. Under befaringen i januar 2013 ble det klart at kommunen og Riksantikvaren ville diskutere saken videre seg i mellom, og departementet returnerte derfor saken til fylkesmannen for videre oppfølging. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sendte saken uløst til departementet i november 2014.

Vedtaket innebærer at parkeringsanlegget mellom Prinsens gate (Frostakaia) og fram til østre side av Nordre gate er godkjent. Trondheim kommune har også departementets godkjenning for å justere avgrensningen mot øst slik at anlegget avsluttes nærmere Søndre gate, dersom de kommer til enighet med Riksantikvaren om dette.

- Saken har pågått en stund og vi mener det er viktig at Trondheim kommune nå kan gå videre i arbeidet med å bygge parkeringsanlegg og flytte biler bort fra bygatene, sier Sanner.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Til toppen