Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Juryordningen foreslås opphevet

Regjeringen legger i dag frem forslag for Stortinget om oppheving av juryordningen. – Jeg er glad for at vi nå kan legge frem et forslag som bedre ivaretar rettssikkerheten og sikrer begrunnede avgjørelser i alle straffesaker, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Les lovforslaget her

Regjeringen foreslår at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten som i dag går for lagretten, i stedet skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. Dette blir sammensetningen også ellers ved lagmannsrettens behandling av fullstendige anker og ved behandlingen av anke over avgjørelser om straff eller strafferettslig særreaksjon for lovbrudd som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år.

– Forslaget legger til rette for at lekdommerelementet ivaretas på en bedre måte og gir et mer effektivt system som bedre utnytter domstolens ressurser. Særlig viktig er at avgjørelsen av skyldspørsmålet gis en grundig begrunnelse i alle saker. At sammensetningen i alle meddomsrettssaker blir to fagdommere og fem meddommere, og ikke tre fagdommere og fire meddommere som i dag, innebærer dessuten at styrkeforholdet vil forskyves i favør av lekdommerne, sier Amundsen.

Til toppen