Justering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten etter kommunesammenslåinger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Som en følge av stortingsvedtak om sammenslåing av kommuner (kommune- og regionsreformen), havner fire av de nysammenslåtte kommunene i to politidistrikter. I statsråd i dag justeres derfor politidistriktsinndelingene, slik at distriktene omfatter hele kommuner.

Endringene omfatter følgende kommuner og politidistrikter:

  • Skånland og Tjeldsund kommune, som i dag tilhører i henholdsvis Troms og Nordland fylker og politidistrikter, slås sammen og skal tilhøre Troms fylke. Det geografiske området for Troms politidistrikt utvides til også å omfatte Tjeldsund kommune

  • Røyken kommune og Hurum kommune, som i dag tilhører Buskerud fylke og Sør-Øst politidistrikt, slås sammen med Asker kommune, som i dag ligger i Akershus fylke og Oslo politidistrikt, og skal ligge i Akershus fylke. Det geografiske området for Oslo politidistrikt utvides til også å omfatte Asker kommune.

  • Volda og Hornindal kommune, som i dag tilhører henholdsvis Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylker og politidistrikter, slås sammen og skal tilhøre Møre og Romsdal fylke. Det geografiske området for Møre og Romsdal politidistrikt utvides til også å omfatte Volda kommune.

  • Halsa kommune i Møre og Romsdal fylke og politidistrikt, slås sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune, som i dag tilhører henholdsvis Trøndelag fylke og Trøndelag politidistrikt, og skal tilhøre Trøndelag fylke. Det geografiske området for Trøndelag politidistrikt utvides til også å omfatte Heim kommune.

Kravet om at det skal være 225 tjenestesteder, og at minst 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt skal ha maksimum 45 minutter kjøretid til nærmeste tjenestested, blir ivaretatt ved disse endringene.  Det vil også være behov for noen endringer internt i enkelte politidistrikt som følge av kommune- og regionreformen. Dette følges opp av Politidirektoratet.