Justis- og beredskapsdepartementet godtar gebyr

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Datatilsynet har ilagt Justis- og beredskapsdepartementet gebyr for overtredelse av bestemmelsene i personopplysningsloven. Departementet kommer til å godta gebyret.

Bakgrunnen for gebyret er at det i forbindelse med publiseringen av informasjonsfilmen «Trygghet i hverdagen» var mulig å identifisere personer som oppholdt seg på utlendingsinternatet Trandum i de sekvensene som var tatt opp der.

– Vi har i dag besluttet å godta gebyret fordi vi i hovedsak deler Datatilsynets vurdering om brudd på bestemmelsene i personopplysningsloven. Departementet skulle vurdert personvernhensynet og personopplysningslovens bestemmelser før publisering av den første versjonen av filmen. Vi beklager at det ikke ble gjort på det aktuelle tidspunktet. Så snart vi ble oppmerksomme på forholdet ble dette rettet opp i en ny versjon av filmen, sier departementsråd Tor Saglie.