Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klargjør pasientens rettigheter

Pasienter har rett på en individuell vurdering, men ikke rett på utprøvende behandling. Dokumentasjon fra private kan ikke avvises. Nå klargjør Helse- og omsorgsdepartementet pasientenes rettigheter.

-Vi må sikre alle rettferdig og rask tilgang til helsetjenester. Det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør om pasienter får tilgang til nødvendig helsehjelp og nye behandlingsmetoder. Derfor sender vi nå ut et rundskriv som vil bidra til større trygghet for pasienter og helsepersonell, sier helseminister Bent Høie.  

I sommer omgjorde Helsetilsynet et vedtak der en pasient hadde fått avslag på behandling med immunterapi i offentlig regi. Det førte til debatt om hvilke rettigheter pasienter har til helsehjelp og utprøvende behandling.  Departementet vil derfor klargjøre dette.  Rundskrivet som nå sendes ut slår fast at:

  • Alle pasienter har rett på en individuell vurdering.
  • Behandleren må vurdere behandlingsalternativer for pasienten ut fra all tilgjengelig informasjon. Informasjon fra utredning eller behandling ved private institusjoner kan ikke avvises.
  • Pasienter har ikke rett på utprøvende behandling, men helsetjenesten har stort handlingsrom til å tilby slik behandling.

-Regjeringen ønsker at flere skal få tilgang til ny diagnostikk og behandling. Det må skje på en måte som er sikker for den enkelte pasient og samtidig har verdi for andre pasienter. Det er behandlende lege og ledelsen i hvert enkelt sykehus som avgjør hvilket tilbud som skal gis, sier Høie.   

Et av temaene som har vært mye diskutert er om pasienter som selv har betalt for utprøvende behandling i det private, bør få videreført behandlingen i det offentlige. Rundskrivet slår fast at all dokumentasjon, uavhengig av hvor den er hentet fra, kan brukes av det offentlige. Dokumentasjon fra private klinikker som viser at en behandling har effekt, gir likevel ikke rett til bestemte metoder eller legemidler i den offentlige helsetjenesten. Det er behandlende lege i den offentlige helsetjenesten som må vurdere hvilken vekt det skal legges på ulike typer dokumentasjon.

Les rundskrivet  

 

Til toppen