Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klarspråkprisene 2018 til Utlendingsnemnda og Hå kommune

Juryen mener Utlendingsnemnda formidler komplisert juss på en enkel måte og roser Hå kommune for å ha fått mye ut av lite ressurser. Begge vinnerne har arbeidet langsiktig og systematisk med et klart og godt språk.

– Klarspråk lønner seg. Det er mer effektivt, både for forvaltningen og for innbyggerne, og er avgjørende for at innbyggerne skal forstå informasjon om sine rettigheter og plikter. Årets vinnerne av klarspråkprisene viser at det er mulig å endre skrivekulturen i staten og kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Statsråden overrakte klarspråkprisene 2018 til de tre vinnerne:

  • Klarspråkprisen for staten gikk til Utlendingsnemnda.
  • Klarspråkprisen for kommuner og fylkeskommuner gikk til Hå kommune.
  • Utmerkelsen "Årets trekkhund" gikk til Connie Slettan Olsen i Meløy kommune.
Vinnerne av Klarspråksprisene 2018
Vinnerne av Klarspråksprisene 2018. Fra venstre Connie Slettan Olsen, Meløy, repr. for Hå kommune, repr. for Utlendingsnemnda sammen med klarspråkstatsråd Monica Mæland og juryleder Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Foto: Harald Nyquist / Difi

Juryen for klarspråkprisene 2018 ble ledet av Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Sammen med de fire andre jurymedlemmene ga hun hederlig omtale til Sjøfartsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), som også var kandidater til Klarspråkprisen for staten 2018.

Klarspråk inn i forvaltningsloven

Tidligere i mars la forvaltningslovutvalget fram sitt forslag til ny forvaltningslov, der de foreslår en helt ny regel om klarspråk. Mæland betegner dette som viktig for klarspråkarbeidet i Norge.  Det er ikke avgjort om anbefalingen tas til følge.

Årets trekkhund

Den tredje prisen som ble delt ut for 2018 gikk til Connie Slettan Olsen. Hun fikk utmerkelsen "Årets trekkhund" for sin spesielle innsats i Meløy kommune. "Med enorm kapasitet har ho oppnådd mykje utan eit stort nettverk rundt seg", fremhever juryen. De håper at Connie Slettan Olsen kan inspirere andre ildsjeler i Nord-Norge.

Utlendingsnemndas arbeid med klart språk kan være modell og et forbilde for andre organ i staten, mener juryen om vinneren av hovedprisen for staten. Hå kommune, vinner av hovedprisen for kommuner, får ros for at ikke bare nyansatte får kurs i klarspråk, men også politikere. Dette fører til at språkarbeidet også er forankret utenfor den administrative ledelsen, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen for klarspråksprisene 2018 består av:

  • Dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (juryleder)
  • Dosent i norskdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet Jan Olav Fretland
  • Jusstudent ved Norges arktiske universitet og medarbeider ved Jusshjelpa i Nord-Norge Marcus Veinan
  • Spesialrådgiver (kommunikasjon) i Stavanger kommune Kristin Høie Walstad
  • Fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Wie-Groenhof (representant for fjorårets vinnere)

Sekretariat for juryen er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen