Klimaforhandlingene i Marrakech i havn

Det 22. partsmøtet under Klimakonvensjonen ble avsluttet ti timer på overtid etter en lengre diskusjon om hvordan utviklingen av regelverket for Parisavtalen skal følges opp de neste årene.

-Marrakechmøtet har vist at verdens land er i gang med å kutte utslippene av klimagasser for å bremse klimaendringene. Vi ser allerede alvorlige utslag av klimaendringene, i form av issmelting, ekstremvær, flom og tørke, klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

De to ukene i Marrakech bar preg av Parisavtalens ikrafttredelse og presidentvalget i USA. Begge deler ga et politisk trykk og pådriv i den politiske delen av møtet. De politiske lederne stod samlet bak høynivådeklarasjonen fra møtet, som bekrefter Parisavtalen som en milepæl i det internasjonale klimaarbeidet.

-Dette møtet har handlet om å forankre Parisavtalen og gjøre den gjennomførbar. Kompromisset vi ble enige om på overtid er i tråd med det som Norge var med på å forhandle fram den siste dagen. De to ukene har vist sterk politisk støtte til Parisavtalen.  Samtidig er det slik at landene har ulik forståelse av deler av Parisavtalen og hvordan den skal følges opp. Norge vil være en pådriver for at slike uenigheter ikke bremser klimaarbeidet, sier Helgesen.

Det har vært viktig i Marrakech å vise konkrete initiativer og løfte fram resultater. I de formelle forhandlingene var det ikke forventet større beslutninger. Det viktigste var at arbeidet med å utvikle regelverk for å gjøre Parisavtalen gjennomførbar kom i gang. Det ble positiv framgang på mange områder, ikke minst for utvikling av rammeverket for måling og rapportering.

-Klimatoppmøtet har på mange måter vært preget av presidentvalget i USA. Neste gang vi samles, vil nok ikke USA spille en lederrolle. Det er synd, men vi ser heldigvis mange andre lyspunkter. EU vil spille en viktigere rolle. Omleggingen fra fossil til fornybar energi er i full gang, og kan ikke stoppes. I fornybar energi-sektoren i USA er det nå 2,5 millioner arbeidsplasser. I kullindustrien er det til sammenligning 80 000. Det er åpenbart hva som er fremtiden. Store selskaper er veldig tydelige på at de fortsetter arbeidet med sin omstilling i klimavennlig retning, sier Helgesen.

Det siste døgnet ble det flere uformelle konsultasjoner. Det var store uenigheter om hvilke elementer som skal legges inn i arbeidsprogrammet frem mot 2018. Fra norsk side var det viktig at arbeidsprogrammet rettet seg mot å gjennomføre arbeidet man ble enige om i Paris. Landene kom til enighet på overtid og fra norsk side er vi godt fornøyd med resultatet, som gir et godt grunnlag for videre arbeid.

-Jeg har hatt flere interessante møter i Marrakesh. Norge prioriterer satsingen på skogbevaring høyt, og jeg har hatt samtaler med viktige samarbeidspartnere som Brasil og Indonesia. Skog kan bidra med opptil 30 prosent av klimaløsningen verden vil trenge de neste 15 årene. I tillegg møtte jeg Californias miljøminister. Han varslet at delstaten ville fortsette sin offensive klimapolitikk, uavhengig av hva som skjer på føderalt nivå. Det gir grunn til grønn optimisme, sier Vidar Helgesen.

 

Til toppen