Kommuner kan fritt bygge gang- og sykkelveier med enklere standard – Vegdirektoratet tydeliggjør regelverket

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi skal bygge mer sykkelvei og få mer igjen for pengene. Det er bra at Vegdirektoratet nå tydeliggjør at kommuner og fylker har stor frihet i hvordan de bygger gang- og sykkelveier. Dermed imøtekommer vi ønskene fra en rekke lokalpolitikere som ønsker lokale tilpasninger for å gi sine barn og unge tryggere ferdsel langs veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sammen med KS har Samferdselsdepartementet fått innspill fra kommuner og fylkeskommuner om utfordringer ved å bygge gang- og sykkelveier. Som et resultat av dette sender nå Vegdirektoratet ut et notat som tydeliggjør hvilket muligheter og ansvar kommunene og fylkeskommunene har til bygge lokalt tilpassede gang- og sykkelveier.

–  Jeg fikk en rekke henvendelser fra ordførere som fortalte om skyhøye kostnader ved å bygge gang- og sykkelvei, og som hevdet de kunne få mer igjen for pengene dersom de fikk legge til grunn lokale tilpasninger med enklere standard enn det Statens vegvesenshåndbøker tilsier. Vegdirektoratet har nå sendt ut et eget notat til regionene for å tydeliggjøre at fylkeskommuner og kommuner står fritt til å fravike Statens vegvesens krav til standardhvis de ønsker det på eget veinett 

På riksveiene har Statens vegvesen klare krav til standard. Men kommuner og fylkeskommuner kan på eget veinett etablere gang- og sykkelanlegg som fraviker Statens vegvesens krav til standard når det gjelder bredde og kvalitet. Når det gjelder skilting og oppmerking av gang- og sykkelanlegg er imidlertid Statens vegvesen ansvarlig myndighet for fravik, siden dette innebærer fravik fra trafikkreglene.

– Det er fullt mulig for kommuner og fylkeskommuner å bygge ut gang- og sykkelveier basert på lokale løsninger med enklere standard, men som kan gi fullgode løsninger for de gående og syklende. Noen steder er det viktig å bygge brede gang-/sykkelveier som kan håndtere store antall syklister/gående, andre steder er det langt færre fotgjengere, men som likevel har stort behov for å skjermes fra trafikken på veien. Målet er å få bygget mer gang- og sykkelvei for pengene. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av trafikksikkerheten, sier Solvik-Olsen. 

Vegdirektoratet har sendt ut et klargjørende notat om saken innad i Statens vegvesen, mens Samferdselsdepartementet informerer KS i et brev.

Brev til KS
Notat fra Vegdirektoratet