Kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen får kompensasjon

Noen kommuner prøvde å redusere sine smådriftsulemper gjennom å slå seg sammen med andre i kommunereformen, men uten at nabokommunene ønsket det samme. – Dette er kommuner som reelt har forsøkt å bygge nye velferdskommuner, men fikk nei fra naboene. Disse får derfor en kompensasjon for endringer i inntektssystemet, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. I tillegg har flere kommuner ønsket å slå seg sammen med andre, men uten at det er fattet gjensidige vedtak i nabokommunene. Flere av disse kommunene tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017.

– Dette kan oppleves som en uheldig konsekvens av endringene i inntektssystemet. Etter stortingets vedtak i kommunereformen, vil vi derfor nå fordele om lag 36 millioner kroner til 23 kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen, sier Sanner.

Vurderingen er gjort av departementet i samarbeid med fylkesmannsembetene. Kommunene blir kompensert for halvparten av det de tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017.

De største kommunene med over om lag 20.000 innbyggere, og kommuner som tapte mindre enn 100 kroner per innbygger, er ikke vurdert som aktuelle for kompensasjon.

KommuneKompensasjon 2017
  (1000 kr)
0425 Åsnes 1 366
0511 Dovre 332
0519 Sør-Fron 1 514
0542 Nord-Aurdal 954
0617 Gol 342
0928 Birkenes 1 602
0937 Evje og Hornnes 1 140
1003 Farsund 1 986
1014 Vennesla 2 311
1101 Eigersund 1 948
1121 Time 2 624
1122 Gjesdal 2 204
1130 Strand 2 404
1146 Tysvær 827
1221 Stord 2 578
1449 Stryn 781
1514 Sande 337
1516 Ulstein 2 078
1634 Oppdal 2 194
1742 Grong 286
1820 Alstahaug 2 176
1824 Vefsn 2 261
1860 Vestvågøy 1 634
Sum 35 879

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen