Kompetanse største hinder for digitalisering i næringslivet

I 2014 gjennomførte KPMG et oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kartlegge hindre for digitale forretningsprosesser i næringslivet. I 2020 har vi gitt KPMG i oppdrag å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse for å kunne følge utviklingen innen digitalisering i ulike sektorer i næringslivet siden kartleggingen i 2014.

Hovedfunn i undersøkelsen

93 prosent av respondentene opplyser at det er gjennomført digitaliseringsprosjekter i virksomheten innenfor de to siste årene, dette er en økning fra 83 prosent i 2014

65 prosent av respondentene oppgir at digitaliseringsprosjektene er i stor eller svært stor grad vellykkede. Dette er en stor oppgang siden 2014, hvor kun 47 prosent oppga at digitaliseringsprosjektene deres ga ønskede effekter.

Overvekten av respondenter oppgir at de har tatt i bruk digitale plattformer og skyløsninger, digitale samhandlingsplattformer, og ulike fagsystemer for styring, innkjøp HR, økonomi og lignende. Dette er en markant endring fra 2014 – fra digitalisering av administrative prosesser til digitalisering av forretnings- og kunderettede prosesser.

Norsk næringsliv opplever  tilgangen på kompetanse i egen næring og organisasjon som det viktigste hinderet for digitalisering. Nær halvparten av respondentene oppgir at manglende kompetanse i stor og meget stor grad hindrer digitalisering av deres forretningsprosesser.

Les hele rapporten her(PDF)