Konferanse om europeisk IKT-politikk

Hvordan fungerer det digitale europeiske indre markedet for varer og tjenester, og hva betyr det for Norge og norsk næringsliv? Konferansen EUIKT16, som arrangeres 25. oktober, tar temperaturen på den digitale utviklingen i Europa.

Konferansen samler ekspertise fra EU, norske myndigheter og norsk næringsliv til foredrag og debatt. 

Blant temaene som blir berørt er den fjerde industrielle revolusjonen (Industri 4.0), delingsøkonomi og såkalte over the top-tjenester - nettbaserte tjenester som utfordrer tradisjonell distribusjon av for eksempel tv og telefoni.

Dato: 25. oktober
Tid: 10:00 – 15:30
Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9

Les programmet og meld deg på. Programmet er i støpeskjeen og oppdateres fortløpende.

Konferansen arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet i samarbeid med Abelia og IKT-Norge. 

Til toppen