Konseptvalgutredning av campusløsning for NTNU

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) av framtidig lokalisering for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) av framtidig lokalisering for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 

Utredningen gjennomføres av Rambøll Norge AS, i samarbeid med departementet og universitetet. Rapporten fra utredningen skulle etter planen være lagt frem 31. desember 2013, men prosessen er blitt forsinket. Årsaken er at utredningens omfang og kompleksitet har ført til at arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt.

Rapporten er nå ventet å foreligge i slutten av januar 2014, og vil da bli offentliggjort. Deretter skal konseptvalgutredningen kvalitetssikres av et eksternt firma. Departementet arbeider med sikte på at regjeringen kan ta en beslutning om framtidig lokalisering i 2014.