Konseptvalgutredning om Storskog

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet mottok 30. september en konseptvalgutredning (KVU) for grensestasjon og grensekontrolltjenester på Storskog i Finnmark.

I rapporten anbefales det å vente med eventuelle større tiltak ved Storskog grensestasjon. Det anbefales at det i stedet gjøres mindre endringer og oppgraderinger av utearealet for å bedre dagens situasjon. Begrunnelsen er at det er stor fare for feil dimensjonering av nye investeringer som følge av svært usikre prognoser om fremtidig antall grensepasseringer.

Justis- og beredskapsdepartementet gjennomgår nå rapporten i dialog med berørte departementer, før regjeringen tar stilling til videre oppfølging.

Konseptvalgutredning (KVU) for grensestasjon og grensekontrolltjenester på Storskog i Finnmark (PDF)