Konsesjon til Modalsknuten vindkraftverk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i vedtak av i dag opprettholdt konsesjonen til Modalsknuten vindkraftverk i Sokndal kommune. Vindkraftverket kan gi en årlig strømproduksjon på i størrelsesorden 70 gigawattimer (GWh), noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 3500 husstander.

I juni 2015 fikk Norsk Vind Modalsknuten AS konsesjon av NVE til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 30 MW på Modalsknuten. Planområdet ligger mellom to delområder av vindkraftverket Tellenes, som allerede har fått konsesjon. Modalsknuten har blitt behandlet som en utvidelse av dette prosjektet.

 - Modalsknuten vindkraftverk kan gi en økt fornybar energiproduksjon med små skader og ulemper, i et område allerede avsatt til vindkraft. Prosjektet sammenfaller godt med målet om lavest mulig miljø- og samfunnskostnader per kilowattime produsert vindkraft, sier olje- og energiminister Tord Lien.  

Olje- og energidepartementet har etter klagebehandlingen ikke funnet grunnlag for å gjøre endringer i NVEs konsesjonsvedtak i denne saken.