Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har bestemt at de nærmere 300 sesongarbeidere som har sittet fast i Norge siden i fjor, kan få fornyet oppholdstillatelse for sesongen 2021.

Korona-pandemien har gjort at mange land har innført strenge innreiserestriksjoner. Sammen med tilnærmet full stans i flytrafikken har dette ført til at sesongarbeiderne ikke kommer seg hjem. I Norge har dette i hovedsak dreid seg om sesongarbeidere fra Vietnam. 

– Det er uheldig at så mange tidligere sesongarbeidere ufrivillig har måttet oppholdt seg i Norge uten gyldig oppholdstillatelse, uten rettigheter og uten muligheter til å kunne arbeide. Det har vært viktig å få på plass en ordning som gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Næringen har vært opptatt av å få denne avklaringen slik at sesongarbeidere som sitter fast i Norge kan få muligheter til å jobbe og tjene penger mens de er i landet sier Bollestad videre. 

Unntak fra seksmåneders regelen

For sesongarbeidere fra land utenfor EU/EØS er det krav om seksmåneders opphold utenfor Norge før de kan få ny sesongtillatelse. Det er denne regelen sesongarbeiderne, som har vært i Norge siden 2020, nå har fått unntak fra. Unntaket gjelder kun for sesongarbeidere som sitter fast i Norge på grunn av innreiserestriksjoner i hjemlandet, som følge av covid-19.

Behandling av søknader om sesongtillatelse for sesongen 2021

En viktig forutsetning for å få behandlet søknad om sesongtillatelse, er muligheten for å returnere til hjemlandet etter at oppholdstillatelsen går ut. Korona-pandemien har ført til at det er flere land det er vanskelig å reise tilbake til.

Vi må unngå at vi får samme problemer framover med sesongarbeidere, som ufrivillig blir sittende fast i Norge, og ikke får reist hjem når de ønsker det. Slik det er nå, vil vi derfor ikke behandle søknader fra sesongarbeidere som kommer fra land det er vanskelig å returnere til, sier landbruks- og matminister Bollestad (KrF).

Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge
Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg