Kreftpasienter får raskere behandling i pakkeforløp

Nye tall viser at svært mange kreftpasienter er i pakkeforløp, og at målet om at 70 prosent av pakkeforløpene skal gjennomføres innen anbefalt tid er nådd.

Med pakkeforløp får pasienter vite hva som skal skje når i behandlingen, og de får en kontaktperson som følger dem opp.

– Når man er alvorlig syk, eller er bekymret for at man kanskje er det, gir det økt trygghet å bli fulgt opp av en kontaktperson. Pakkeforløp bidrar til raskere avklaring og mer forutsigbar oppfølging. Jeg er veldig glad for at resultatene er gode, og at kreftpasienter får raskere behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

""
På landsbasis ble 70 prosent av pakkeforløp for 26 kreftformer gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i første tertial i år. Foto: Colourbox.no

Tall som helsedirektoratet publiserte i dag viser at 78 prosent av nye kreftpasienter var inkludert i 24 ulike pakkeforløp for kreft i 1. tertial 2017.

Alle de regionale helseforetakene når målet om at minst 70 prosent av nye pasienter skal være i et forløp.

På landsbasis ble 70 prosent av pakkeforløp for 26 kreftformer gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i første tertial i år. Det er en forbedring sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

Les mer om kvalitetsindikatorer for kreftbehandling og overlevelse på helsenorge.no

Pakkeforløpene er nasjonale, standardiserte behandlingsforløp, der målet er å bidra til rask utredning.

Selv om resultatene er gode, er det variasjon i måloppnåelsen for pakkeforløp både for de ulike krefttypene og for behandlingssteder.

– Det er veldig viktig at sykehusene bruker disse tallene i sitt forbedringsarbeid. Jeg ønsker at flest mulig får bedre oppfølging. Derfor skal vi utvide med pakkeforløp for flere pasientgrupper. Vi har begynt med innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus, og vil også innføre pakkeforløp for muskel, skjelett, smerte og utmattelsessykdommer, sier Høie. 

Pakkeforløp for kreft

  • Ved begrunnet mistanke om kreft henviser legen deg til pakkeforløp for kreft.
  • Er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.
  • Det legges stor vekt på at du som pasient skal få god informasjon og mulighet til brukermedvirkning.
  • Omfatter utredning, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall.
  • Beskriver også rehabilitering, symptomlindrende behandling (palliasjon), støttebehandling og sykepleie.

 

Til toppen