Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krekar kan dra til Italia

Justis- og beredskapsdepartementet har klarlagt at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mulla Krekar, vil kunne få reisedokumenter. Reisedokumentene vil kun gjelde dersom Krekar reiser til Italia for å være til stede under sin egen rettssak.

– Vi skal ikke stå i veien for at Krekar kan dra til Italia for å være tilstede under rettssaken mot seg, la det være helt klart. Vi vil at han skal svare for det han er beskyldt for der, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Norske myndigheter mener det er svært viktig å bidra til at saken mot Krekar i Italia kan prøves, og Justis- og beredskapsdepartementet er innstilt på å legge til rette for at Krekar er til stede under rettssaken. Departementet har derfor sendt instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at reisedokumenter kan utstedes.

Norske myndigheter kan imidlertid ikke utstede et ordinært reisedokument med fri adgang til inn- og utreiser for en utlending som er utvist på grunn av grunnleggende nasjonale interesser og som er oppført på FNs terrorliste og dermed underlagt reiserestriksjoner.

Hvordan det praktiske arrangementet bør være, avhenger av en rekke forhold som må avklares nærmere i dialog med italienske myndigheter og Krekars advokat. Dette vil ta noe tid.

Krekars advokat har fått beskjed om at norske myndigheter er innstilt på å legge til rette for at Krekar kan møte for italiensk domstol. Hvilke praktiske konsekvenser dette får med hensyn til gjennomføring av den planlagte rettssaken i Italia, må avgjøres av domstolen i Italia.

Til toppen