Kultursektoren skal ha en kultur for åpenhet og transparens

Kulturdepartementet har nylig vedtatt en strategi for åpne data. I tillegg til å bidra til mer åpenhet og innsyn, vil åpne data kunne bidra til bedre tjenester, rikere opplevelser og økt effektivisering og verdiskaping.

Kulturdepartementets strategi for åpne data

Det er en rekke eksempler i sektoren på aktiv tilgjengeliggjøring av data. Store mengder aviser, bøker, tidsskrift, foto, musikkmanuskripter og privatarkivmateriale kan i dag lastes ned fra nb.no.

Gjennom en avtalelisens med Kopinor (Bokhylla-avtalen) kan Nasjonalbiblioteket gjøre tilgjengelig alle bøker utgitt i Norge før år 2001, selv om de er beskyttet av opphavsrett. Store mengder digitaliserte gjenstander, fotografier, bøker og dokumenter tilbys i tjenester som Digitalarkivet, nb.no og DigitaltMuseum.

Dataene kultursektoren produserer gjennom forvaltningen av ulike roller, oppgaver og funksjoner, som for eksempel tilskuddsforvaltning, statistikk og rapportering, omfattes også av strategien.

For å oppnå en effektiv og hensiktsmessig ressursbruk i arbeidet med å gjøre kulturdata mer tilgjengelige, må aktørene koordinere sin innsats på viktige områder, og ta ansvar for fellestjenester og funksjoner utover egen etat eller institusjon.

Det etableres et samarbeidsforum for åpne kulturdata i 2017. Forumet skal definere felles behov og foreslå løsninger. Forumets form skal avklares i dialog med Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Norsk kulturråd.

Til toppen