Kulturdepartementets strategi for åpne data

Kulturdepartementet legger med dette frem en strategi for å gjøre offentlige data tilgjengelig for bruk. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med å gjøre offentlige data tilgjengelig for viderebruk og gjenbruk.

Les dokumentet

""
Foto: Andrea G. Johns/Scanstockphoto