Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil gjennomgå og bedre villreinens leveforhold

Norge har et spesielt ansvar for å beskytte villrein. Regjeringen vil etablere en kvalitetsnorm for villrein. Dette vil legge grunnlaget for en bedre og mer treffsikker forvaltning. Kvalitetsnormen skal bidra til at vi sikrer overlevelsen av villrein i Norge.

Villrein
- Tiltaksplanene skal peke på hvorfor en ønsket tilstand ikke blir nådd, og hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Dette vil bidra til at tiltakene blir mer treffsikre og kostnadseffektive enn i dag, sier Elvestuen. Foto: Olav Strand (NINA)

Kvalitetsnormen etablerer et system som skal kunne si oss noe om tilstanden til villreinen i villreinområdene, hvorfor tilstanden eventuelt er dårlig, og hva vi kan gjøre for å bedre leveforholdene til villreinen.

Forslag til kvalitetsnorm for villrein er sendt på alminnelig høring.

 - Kvalitetsnormen vil gjøre at vi får bedre kunnskap slik at forvaltningen av villrein blir mer forutsigbar og enhetlig. Villreinen møter i dag mange utfordringer som over tid truer artens overlevelse. Særlig utfordrende er "bit for bit"-utbyggingen som sakte, men sikkert, ødelegger villreinens livsgrunnlag, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Hovedlinjene i forslaget er at det hvert femte år skal vurderes om hvert av Norges 24 villreinområder har god, middels eller dårlig kvalitet. Klassifisering gjøres av en ekspertgruppe med kompetanse på villrein og arealbruk. Målet i kvalitetsnormen er villreinområder med minst middels kvalitet. Dårlig tilstand vil bety redusert sannsynlighet for at villreinområdet på sikt har en livskraftig bestand.

- Størstedelen av villreinen i Europa lever i Norge, og vi har derfor et særlig ansvar for å ta vare på den. Kvalitetsnormen vil bidra til at vi når nasjonale målsettinger og internasjonale forpliktelser om levedyktige bestander av villrein i Norge. Regjeringen har satt av fire millioner kroner til dette i neste års budsjett, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I tråd med forslaget skal det utarbeides en påvirkningsanalyse dersom et villreinområde ikke oppnår middels eller god kvalitet. Basert på analysen skal det lages tiltaksplaner, med sikte på at kvalitetsmålet likevel kan nås. Kvalitetsnormen vil også være et godt supplement til, og bygge opp under, de regionale planene for nasjonale villreinområder. Det vil gi fylkeskommunene god drahjelp i sitt arbeid, både med å forvalte eksisterende planer, og ved revisjon av planer.

- Tiltaksplanene skal peke på hvorfor en ønsket tilstand ikke blir nådd, og hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Dette vil bidra til at tiltakene blir mer treffsikre og kostnadseffektive enn i dag, sier Elvestuen.

Frist for å levere svar på Miljødirektoratets høringsforslag er 2. mars 2020. Du finner mer informasjon her.

Til toppen