Kvote for vågehval i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 880 dyr i vågehvalfangsten i 2016.

Kvoten for 2016 innebærer en nedgang fra 1286 dyr de foregående årene. I år er det første året i en ny seksårig forvaltningsperiode. Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Kvoten gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

Underområdene for Svalbard, Barentshavet og Norskehavet slås sammen til ett område også i år. Dette er biologisk begrunnet og vil legge til rette for større fleksibilitet for fangerne

- Ved å slå sammen fangstområdene gjør vi det enklere å fangste i de områdene der hvalen har stått tettest de siste årene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fangstene de tre siste årene har vært 594 dyr i 2013, 736 dyr i 2014 og 660 dyr i 2015. Antall fartøy i fangst var 21 i 2013, 20 i 2014 og 2015. Det skal utformes et reguleringsopplegg for fangsten i samråd med næringen.

-  Viser det seg nødvendig, skal jeg vurdere muligheten for å utvide fangstgrunnlaget for næringen lenger ut i fangstsesongen, sier Per Sandberg.