#Kyst2016: Samferdselsministeren reiser langs Norskekysten i sommer – vil ha tips

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I sommer skal jeg reise langs kysten med lasteskip, hurtigbåt, ferje, losbåt, slepebåt - og veldig gjerne med en Colin Archer. Jeg starter i midten av juni og reiser for å lytte og lære om havet som transportåre. Nå trenger jeg tips fra kystens folk om hva jeg bør se og hvem jeg bør møte.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i båt

- På denne turen ønsker jeg å møte og snakke med folk som bor langs kysten, lokalt næringsliv, transportører, passasjerer, lokale politikere og organisasjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som vil reise sammen med resten av den politiske ledelsen i departementet.

279 kommuner har havet og kysten som skattkammer og transportåre. Kyst-Norge skaper store verdier, gjennom skipsfart, oljeutvinning, fiskerier og oppdrett. Noen av landets ypperste miljøer innen teknologi og innovasjon finner vi i næringsklyngene som betjener maritime og marine virksomheter.

- Kysten og havet har gitt Norge velstand i generasjoner. Slik skal det fortsette, men vi må tenke nytt og stort og være uredde i møtet med en fremtid der oljeinntektene får mindre betydning. Vi politikere står ofte for langt unna de utfordringer og muligheter som folk flest opplever og ser. Jeg reiser langs Norskekysten i sommer fordi jeg vil se og oppleve, lytte og lære.

- Regjeringen vil legge til rette for fortsatt vekst og verdiskaping i Kyst-Norge, og oppdatert kunnskap er viktig. Som samferdselsminister er vil jeg arbeide for at nærskipstransporten skal være sikker, effektiv og miljøvennlig og at transportørene har gode rammebetingelser. Jeg er opptatt av at alle som lever ved eller reiser langs kysten har et godt transportilbud – både på kjøl, via kortbaneflyplasser, bruer og på vei. Jeg vil også besøke skipsverft, gods- og fiskerihavner, eksportører, Kystverkets stasjoner, redningsskøyter, lostjenesten, trafikksentraler og mange andre.

- Vi har hatt stor nytte av våre reiser på landets hovedveier og jernbane. Jeg gleder meg til å oppleve sjøveien.

Vi inviterer alle til å komme med forslag til hva samferdselsministeren bør se og hvem han bør møte på turen langs Norskekysten. Send forslag og tips til postmottak@sd.dep.no, merket #Kyst2016.

(Bildet - større versjon. Foto: Susanne Stephansen/SD)