Lærerspesialistene er i gang

Mattelærer Berit Bakken Berge er en av landets første lærerspesialister. Hun er en viktig del av regjeringens lærerløft, som blant annet innebærer å gi dyktige lærere karriereveier i klasserommet.

Elevene fortjener den beste læreren i klasserommet. I dagens skole har vi vært for lite flinke til å honorere de lærerne som står i første rekke, og underviser, sier statsminister Erna Solberg.

Sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte hun onsdag Høvik verk skole, hvor Berit Bakken Berge nylig er ansatt som lærerspesialist i matematikk.

Statsminister Erna Solberg, lærerspesialist Berit Bakken Berge og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Statsminister Erna Solberg, lærerspesialist Berit Bakken Berge og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i matterommet på Høvik verk skole hvor elever fra tredje trinn lærer om hvor lang en meter er. Foto: SMK

 Brenner for matte

Vi vil beholde gode og faglige dyktige lærere i klasserommet, hvor skolene og elevene trenger dem mest. Vi ønsker at lærere skal kunne ha faglige karriereveier, samtidig som undervisning fortsatt er hovedoppgaven, forklarer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Dette er en sentral del av regjeringens lærerløft.

Statsministeren og kunnskapsministeren fikk følge en kort økt av mattetimen på tredje trinn hvor lærerspesialist Bakken Berge underviste i skolens matterom. 

  Jeg skal brenne for matematikkfaget. Det viktigste er at elevene skal bli glade i mattefaget, og jeg har noen knep for å få det til, sier Bakken Berge.

 

Statsminister Erna Solberg deltar på gruppearbeid i matematikk med elever fra tredje trinn på Høvik verk skole.
Statsminister Erna Solberg deltar på gruppearbeid i matematikk med elever fra tredje trinn på Høvik verk skole. Foto: SMK

Veilede andre

Typiske oppgaver for en lærerspesialist er å veilede andre lærere ved skolen, bidra til faglige vurderinger av arbeidet ved skolen og lede faglige prosjekter.

  Jeg kan for eksempel ta noen undervisningstimer i andre klasser, slik at andre lærere ser hvordan jeg underviser. Jeg kan gi tips og faglig oppdatering, forklarer lærerspesialist Berit Bakken Berge.

 

Over hele landet

Til sammen 200 lærerspesialister rundt om i landet er valgt ut til å være med i et pilotprosjekt. Hensikten med piloten er å høste erfaringer før ordningen utvides til flere steder.

  Lærerspesialistene skal bidra til å styrke skolen faglig, og skal bruke mesteparten av tiden på undervisning. Det blir veldig spennende å følge denne piloten, hvor vi har lærerspesialister i både realfag, norsk og samisk, sier Røe Isaksen.

Det er to ulike modeller som skal prøves ut i piloten: en hvor lærerspesialistene får ekstra lønn og en hvor lærerspesialistene får en kombinasjon av ekstra lønn og noe redusert undervisning.

Se flere bilder på Flickr

Til toppen