Lemper på energikrav til laftehytter

Regjeringen forlenger de gamle energikravene for mellomstore laftehytter mellom 70 og 150 kvadratmeter til å gjelde ut 2017. Dette åpner for fortsatt bruk av 6 tommers yttervegg.

– Laftenæringen har lang historie og forvalter en viktig del av norsk kulturarv. Byggtekniske krav skal ikke være til hinder for fortsatt norsk produksjon av laftehytter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Energikravene som ble innført 1.1.2016 medførte at også laftehytter under 150 m2 må oppføres med 8 tommers yttervegg. Dette har vist seg utfordrende for enkelte laftebedrifter. De nye kravene om større tømmerstokk kan medføre behov for omstilling av produksjon. Dette kan i enkelte tilfeller bety at produksjonen blir lagt ned eller må flyttes utenlands.

– Vi lytter til næringens innspill og vil finne en bedre innretning av energikravene til mellomstore laftehytter. Dette er en liten men viktig næring for distriktene, sier Sanner.

Departementet viderefører derfor muligheten til å benytte tidligere energikrav i ett år til. Departementet vil i løpet av den nye overgangsperioden se på alternativer som kan gi en mer formålstjenlig innretning av energikrav til laftebygg. – Vi sikter på å ha på plass nye mer hensiktsmessige laftekrav innen utgangen av neste år, sier Sanner.

Til toppen