Leveringspliktige tjenester for Telenor oppheves

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. januar 2016 har ikke lenger Telenor en plikt til å tilby tilgang til telefonautomater, nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog.

Samferdselsdepartementet inngikk i 2004 en avtale med Telenor med pålegg om å tilby ulike grunnleggende teletjenester. Avtalen inkluderte blant annet en plikt til å tilby tilgang til telefonautomater, nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog.

På grunn av utviklingen i ekommarkedet ser ikke Samferdselsdepartementet lenger et behov for å pålegge Telenor en plikt til å tilby telefonautomater, nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog. Bakgrunnen for dette er at de fleste i samfunnet har tilgang til mobiltelefoni, og behovet for tilgang til telefonautomater er derfor redusert. Nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog tilbys av flere tilbydere i konkurranse. Det er derfor ikke lenger behov for å pålegge Telenor en særskilt plikt til å tilby disse tjenestene, fordi brukerne nå kan velge mellom flere kommersielt tilbudte nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog.

Samferdselsdepartementet har samarbeidet med Nkom og Telenor om denne saken.

Se brev fra Samferdselsdepartementet til Telenor.