Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lisensfellingen av jerv har startet

Den 10. september startet lisensfellingen av jerv, og Klima- og miljødepartementet har ferdigbehandlet klager på vedtak i seks rovviltregioner. For landet som helhet kan inntil 101 jerv felles (inkludert tilleggskvoter), og av disse inntil 63 jervetisper.

̶  Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene og jeg er tilfreds med den samlede kvoten for uttak. Det er mitt håp at årets lisensfelling er effektiv slik at behovet for ekstraordinære uttak til våren reduseres til et minimum, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Lisensfellingsperioden for jerv er fra 10. september 2018 til 15. februar 2019.

Enkelte endringer i vedtakene

I fire regioner er rovviltnemndenes kvotevedtak opprettholdt, mens departementet har foretatt endringer i kvotene eller lisensfellingsområdet i region 5 (Hedmark) og region 8 (Finnmark, Troms og en del av Nordland).

Kvotene som er satt

  Jervetisper* Total kvote (inkludert tilleggskvote)
Region 1 8 8
Region 2 2 2
Region 3 3 8
Region 4 _ _
Region 5 16 16
Region 6 8 21
Region 7 8 16
Region 8 18 30
Sum 63 101

*Antall jervetisper som kan felles av total kvote.

Rovviltnemnda i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) har fattet vedtak om en kvote på 8 jerv.

Rovviltnemnda i region 2 sitt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv er ikke påklaget. Region 2 har en kvote på 2 jerv.

Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) har fattet vedtak om en kvote på 8 jerv, inkludert en tilleggskvote på 2 jerv. Det kan maksimalt felles 3 jervetisper i regionen.

Rovviltnemnda i region 4 har ikke vedtatt kvote for lisensfelling av jerv.  

Rovviltnemnda i region 5 (Hedmark) har fattet vedtak om en kvote på 16 jerv.

Rovviltnemnda i region 6 (Trøndelag) har en kvote på 21 jerv, inkludert en tilleggskvote på 5 jerv. Av denne kvoten kan det maksimalt felles 8 jervetisper.

Rovviltnemnda i region 7 (Nordland) er kvoten satt til 16 jerv, hvorav 8 kan være jervetisper.

Rovviltnemnda i region 8 (Finnmark, Troms og samarbeidsområdet med Nordland) har en samlet kvote på 30 jerv, hvorav 18 av disse kan være jervetisper.

Samtlige vedtak er registrert i Miljøvedtaksregisteret.

Til toppen