Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for månedene oktober, november og desember.

Selv om antall permitterte har gått ned i sommer, er det fortsatt for mange som ikke er i jobb. Lønnsstøtte er en målrettet og midlertidig ordning som skal være enkel å forstå og bruke, og gi bedriftene insentiver til å ta permitterte ansatte tilbake i jobb.

­– Å få folk tilbake i jobb er det viktigste vi gjør for å sikre både økonomisk og sosial bærekraft i Norge. Vi må unngå at denne krisen fører til at folk støtes varig ut av arbeidslivet. Mange næringer preges fortsatt av usikkerhet. Lønnsstøtte kan gi bedriftene større trygghet til å ta ansatte tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Regjeringen vil bidra til at norsk næringslivet er så omstillingsdyktig og robust som mulig. Dette handler om å få folk tilbake i jobb igjen. Vi skal komme gjennom korona-krisen gjennom å skape mer og inkludere flere, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Finansdepartementet anslår at denne runden med lønnsstøtte vil gi utbetalinger på om lag 300 millioner kroner i 2021. Anslaget er usikkert og bygger på at det vil bli søkt om støtte for om lag 10 000 ansatte.

Se lonnstilskudd.no for mer informasjon om ordningen.

Søknadsportalen åpner i oktober 2020. Du må ha godkjent a-meldingen for å søke.

Om lønnsstøtteordningen:

  • De første runden med lønnsstøtte ble vedtatt av Stortinget i juni og gjaldt for månedene juli og august. Forutsetningen for å få støtte var at den ansatte var permittert per 28. mai 2020 og hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Runde to vil gjelde for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Ordningen gjelder for bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall, samt for ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake.
  • Foretak kan få opptil 15 000 kroner i måneden i støtte for hver permittert som tas tilbake i arbeid.
  • Ordningen inkluderer alle ansatte, også lærlinger. Den gjelder både helt og delvis permitterte, forutsatt at den ansatte tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permittering.