Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Melkekvoter i 2019

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,98 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 for kvoteåret 2019.

I møtet den 5. desember 2018 gjorde Tine som markedsregulator greie for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2019.

For kumelk anbefalte Tine et forholdstall for 2019 på 0,98. Dette er en reduksjon på seks prosentpoeng fra dagens forholdstall. Forholdstallet for 2018 ble fastsatt til 0,98 fra 1. januar 2018, men ble deretter økt til 0,99 i juni, og videre til 1,04 i august. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte å følge markedsregulators anbefaling for kumelk. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,98 for 2019.

For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2019 på 0,94, en reduksjon på to prosentpoeng fra 2018. Norges Bondelag støttet Tine, mens Norsk Bonde- og Småbrukarlag gikk inn for en videreføring av dagens forholdstall på 0,96. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 i 2019.

Til toppen