Mener elevene lærer mer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Over 60 prosent av lærerne som har tatt videreutdanning mener de er blitt bedre til å undervise, og at elevene deres lærer mer.

Lærere som tok videreutdanning skoleåret 2014/2015 har svart på hva de synes om kvaliteten på studiene og hvilke endringer videreutdanningen har ført til. 

– Undersøkelsen viser at det å få mulighet til å utvikle seg faglig gir økt motivasjon for den enkelte lærer. At lærerne også mener videreutdanningen gjør dem bedre til å undervise er veldig positivt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Deltakerundersøkelsen 2015 er gjennomført av NIFU, på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen er rettet mot lærere som deltok i videreutdanning gjennom satsingen "Kompetanse for kvalitet" forrige skoleår.

Mer engasjerte i jobben
Over 70 prosent av lærerne som tok videreutdanning sier de har blitt mer engasjerte i jobben sin. Hele 95 prosent svarer "ja" eller "til en viss grad"på spørsmål om de kommer til å forandre egen undervisning som følge av studiene.

– Målet med den store satsingen på videreutdanning for lærere er bedre undervisning og mer læring for elevene. Derfor er det interessant at nesten alle lærere som har tatt videreutdanning sier de vil endre egen undervisning på bakgrunn av det de har lært, sier kunnskapsministeren.

Antallet lærere som får tilbud om videreutdanning har økt betraktelig de siste to årene. 5050 lærere fikk dette skoleåret tilbud om videreutdanning, noe som er en økning på over 1300 lærere fra året før. Også neste skoleår skal over 5000 nye lærere få muligheten til å gjøre det samme.

 – Satsingen på videreutdanning for lærere vil fortsette for fullt neste år. Dette er fordi regjeringen vil satse på kunnskapsskolen og på dyktige og faglig sterke lærere, understreker Røe Isaksen.

Rekordstor interesse
Interessen for videreutdanning har vært stor blant lærerne selv. Nesten 8500 lærere søkte om å ta videreutdanning i 2015, og dette var ny rekord.

– Jeg håper vi får like mange søkere også neste år. Å gi lærere det faglige påfyllet de ønsker seg og har behov for er helt avgjørende for at elevene skal lære mer, og for å møte kravene i fremtidens høyteknologiske samfunn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

FAKTA

  • Deltakerundersøkelsen 2015 er rettet mot lærere som tok  videreutdanning skoleåret 2014/2015. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet.
  • "Kompetanse for kvalitet" er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere, utviklet i et samarbeid mellom KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning og Kunnskapsdepartementet. Høsten 2015 ble partene enige om en ny strategi for videreutdanning i perioden 2016-2025.
  • Videreutdanningstilbudet skal være særlig tilrettelagt for at skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) skal kunne oppfylle kompetansekravene for undervisning i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i løpet av ti år, og bidra til at skoleeiere skal kunne oppfylle kravene til relevant kompetanse i alle fag.

Les mer om Deltakerundersøkelsen 2015

        Kilde: Deltakerundersøkelsen 2015, NIFU