Miljødirektoratet med ny klassifisering av palmeoljerest

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet vurdert klassifisering av palmeoljeresten PFAD på nytt. Direktoratet endrer nå klassifiseringen fra avfall/rest til biprodukt. Omklassifiseringen innebærer at biodrivstoff basert på PFAD omfattes av EUs bærekraftskriterier.

PFAD (Palm fatty acid distillat) oppstår ved produksjon av palmeolje, og kan brukes til å produsere ulike produkter, blant annet biodiesel. 

Klassifisering av råstoff i biodrivstoff er Miljødirektoratets ansvar.

- Jeg ba Miljødirektoratet om en ny vurdering av palmeråstoffet PFAD. Jeg er tilfreds med at de har gjort et grundig arbeid, der de også har innhentet informasjon om tilsvarende vurderinger i andre EØS-land. Vi får nå sikkerhet for at eventuell PFAD i norsk biodrivstoff ikke stammer fra plantasjer som nylig er etablert ved hogging av regnskog, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Kriterier for bærekraft

EU-kommisjonen har fastsatt overordnede kriterier for klassifisering av råstoff som kan brukes til produksjon av biodrivstoff, og laget en liste over materialer som er klassifisert som avfall/rester. Listen ikke er uttømmende.

Den endelige klassifiseringen er overlatt til landene, og ulike land har gjort ulike klassifiseringer av PFAD.

- Jeg tar til etterretning at Miljødirektoratet mener det er hensiktsmessig å gjøre endringen for PFAD gjeldende fra 1. januar 2017, slik at vilkårene for bransjen ikke endres midt i året. For 2016 er det allerede inngått leveringsavtaler. Det er viktig at produksjonen av biodrivstoff er bærekraftig. Jeg fortsetter arbeidet med å få EU til å stramme inn bærekraftskriteriene, sier Vidar Helgesen.

Les mer: